26.03.2014

Norsk oljevirksomhet - ei innføring for oss vanlig dødelige!

De fleste skjønner ikke hvorfor naturaktivister som Natur og Ungdom og Bellona skriker mot oljenæringa. Hallo, Norge tjener seg jo styrtrike, hvorfor klage? Jeg har i dette innlegget tenkt å legge fram problemet i forhold til det globale perspektivet og hvorfor det er så problematisk med oljeboring utenfor LoVeSe og Barentshavet. Kanskje dere skjønner standpunktet mitt når dere har lest dere litt opp på temaet!
Det globale miljøperspektivet
Av Norges klimautslipp, står olje- og gassvirksomhet for en fjerdedel (2006). Dette er da bare snakk om utslipp når man tar opp og videreforedler olje, og ikke forbrenning av den. Norge står for 2,7% av verdens utslipp, bare i olje og gass. Som et lite land, med få innbyggere, slipper hver nordmann ut omtrent 6,5 ganger så mye som en gjennomsnittlig amerikaner.

Verdens klimaforskere sier at vi må kutte utslipp med 85% før 5050. Det er bare 36 år til - og til nå har vi ikke kutta noe, men økt utslippene. Dog i noe lavere tempo. Å åpne for nye felt for oljeindustrien, vil ikke gjøre problemet mindre. Det vil tilføre enda mer karbondioksidgass i lufta, fra å ha ligget under havbunnen i millioner av år. På det viset, vil vi ikke klare å begrense den temperaturøkningen i verden som forekommer når vi øker mengden CO2 i atmosfæren.En annen vinkel som kan være interessant å få fram, er at norske politikere mener at norsk olje og gass hjelper folk i fattige land; et internasjonalt solidaritetsprosjekt. Fattige får ikke glede av norsk petroleum. Klimaproblemene som skapes av petroleumsindustrien, rammer de svake hardest. Det er de fattige som ender opp som klimaflyktninger på grunn av oversvømmelser, tørke og superstormer.LoVeSe
Nå har debatten om LoVeSe gått i flerfoldige stortingsperioder. Konsekvensutredning av oljefelt utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Konsekvensutredning betyr oljeboring. Alltid. Konsekvensene vet vi allerede, fra rapporter fra havforskningsinstituttet, men mye vil ha mer; de som har masse penger, vil ha enda mer penger. Det er flere grunner til at miljøaktivister er mot boring utenfor LoVeSe:

1) Kysten ved LoVeSe er gyteplassen for en av verdens største torskebestander. I denne saken er det snakk om å ofre det fornybare matfatet mot kortsiktig, fossilt brensel og profitt. 

2) Utenfor Nordlandskysten har vi verdens største forekomster av kaldvannskorallrev. Som i varmtvannskorallrev, er det stort naturmangfold i kaldvannskorallrev, og derfor viktig å ta vare på. Disse er sårbare for fysisk skade, og for havforsuring på grunn av økt CO2-mengde i atmosfæren.

3) Utenfor kysten av LoVeSe, kommer hval fra hele verden for å spise av havets matfat. Forskjellige arter trives på forskjellige tider av året; spermhval, som lever på blekksprut, finnhval, knølhval og spekkhuggere, som lever av verdens største sildebestand. Hval bruker ekko-lokalisering både til kommunikasjon, navigering og jakt. Seismikkskyting (som trengs før oljeindustrien kan starte aktivitet på/i nye felt), kan ødelegge hvalers mulighet til å høre, eller ved å skremme maten deres. I tillegg til hval, har vi også mye lundefugl og ørn, for å nevne noen få av de mange artene som vil være truet av en oljeindustri her i nord.

4) Konflikt med fiskerinæringa. Eventuelle oljeinstallasjoner utenfor LoVeSe vil være mye nærmere land enn i Nordsjøen. På det smaleste er kontinentalsokkelen 15 km fra land her i nord. I Nordsjøen er avstanden mellom 100 og 200 km. De feltene hvor oljenæringa er interesserte i oljeaktivitet, er også de feltene hvor fiskere har sine arbeidsplasser. Til og med i Nordsjøen har fiskere uttrykt at de må vike for oljenæringa, så hvordan skal olje og fiske kunne gå hand i hand på så liten plass som det er snakk om i LoVeSe?

Barentshavet
Områdene i nord er sykt sårbare. Ikke bare fordi livet er mye mer krevende der oppe, men også fordi områdene som økosystemene lever i, blir mindre og mindre ettersom pol-isen smelter. Høye bølger, mørke og kulde gjør at oljevernberedskap er vanskelig i arktiske områder. En oljeulykke her vil kunne få enorme konsekvenser. I dag har vi ingen gode metoder for å fjerne oljesøl fra iskanten. Den ene metoden går ut på å brenne olja bort, som fører til aske og sot på isen, som fører til smelting av denne isen og da økt drivhuseffekt. Den andre metoden er ikke egentlig noe bedre, da man tilsetter kjemikalier som løser opp olja, i håp om at organismer i havet skal spise olja. Som dere ser på bildet, både over og under - avstanden er lik null, fra plattform til iskant. Det er rett og slett ikke tid nok til å stoppe et eventuelt utslipp. Dagens teknologi gjør ikke petroleumsindustriem utslippsfri, og det vi ser i avisene, er for det meste bare lovprising av pengemaskineriet. "Dagens teknologi gjør oljebransjen ren!" er en typisk påstand, og de aller fleste lever i god tro på at norske oljeplattformer ikke slipper ut hverken olje eller annet skitt i havet, og at vi derfor ikke trenger være bekymret for dyrelivet der dett bores. Oljeplattformer har utslipp av kjemikalier og borevæske, og også olje. Senest 23. januar i år, hadde Statfjord C oljelekkasje på 23 kubikkmeter (23 000 liter) olje. De mørke hemmelighetene kommer sjeldent fram i lyset. Vil også anbefale artikkelen om et utslipp for 25 år siden, der naturen enda ikke har leget seg selv.
Petroleum er fossilt og vil ikke vare evig. Når det er snakk om oljeboring nær kysten, truer det både det biologiske mangfoldet (kaldtvannskorallrev), det marine økosystemet (fisk, hval og fugl) og arbeidsplasser innen fiskeri, friluftsliv og turisme. For å klare å kutte på klimautslippene, hjelper det ikke å pumpe ut enda mer fossilt brennsstoff fra bakken. Det er ikke snakk om å stoppe opptaket momentant, men heller la være å åpne nye felt i sårbare områder. I denne saken er det som regel snakk om penger vs miljø og klima. Og dere vet jo hvilken side jeg står på... 

Kilder:
[1] http://nu.no/faktaark/olje-article2460-244.html
[2] http://www.pbl.nl/en/publications/trends-in-global-co2-emissions-2013-report
[3] http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/tema/hav--og-vannforvaltning/kaldtvannskorallrev.html?id=415047
[4] http://www.framtiden.no/201308206207/aktuelt/energi/ny-rapport-avliver-oljemyte.html
[5] http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/12/17/bellona-anmelder-statoil-utslipp-pa-statfjord
[6] http://www.statoil.com/no/NewsAndMedia/News/2014/Pages/26Jan_Statfjord.aspx
[7] http://www.marefa-whaleresearch.org/
[8] Bildene er linket så langt det var mulig!

21.03.2014

Jeg har laga en ny sang!

Jeg er så glaaaaad og spent for å la dere høre den nye sangen min. Jeg har ikke produsert noen sang av egen fri vilje siden 2012, så nå har jeg litt mestringsfølelse i denne skrotten. Det er ikke en splitterny superfersk låt, men jeg tror det er under måneden siden den ble til. Jeg tror jeg er ganske fornøyd - hva med dere??

Ps. teksten ligger i beskrivelsen under videoen!

19.03.2014

Fredfullt

Jeg ser ut av viduet. Ut på den frie verden. De blå bølger og de snødekkede fjell. På måkene som snurrer i lufta - opp mot himmelen og i stupfart ned mot bølgene. Der nede i fjærsteinene sitter de. Svaneparet. I ro og harmoni. Den hvite fjærdrakten så ryddig og ordentlig. Skinner i sola. For på himmelen finnes ikke én sky. Bare noen strimer av sukkerspinn. Havet glitrer, og snøen på de mørke steinene smelter, sakte, men sikkert.

Lett snø. Luftig snø. Lite snø. Men snø like fullt. Ikke isende kald som man pleier å tro, men ganske varm og optimistisk. Fordi den gjør alt så lyst og ledig. Også skinner jo sola. Varme og framtidstro.Fra nord kommer den kongelige. Majestetisk glider den fram i de svake luftstrømningene. Overblikk over verden under. Fjærpryden så flott, med mørke farger. Hvit på hode og hals. Hvit stjært. Det klareste blikket i mils omkrets. Øverst i næringskjeden, ingen bekymringer. Over det fredfulle paret, over de skrikende måkene. Over det glitrende hav. Den bader i sollys. Sjekker at alt er som det skal være. Der! Flyvevinkelen endrer seg, og den stuper ned i vannet. Så fort, så grasiøst. Snapper opp en svømmer fra havet.

Harmoni. Tilbake til naturen. Det som skjer uten at vi griper inn. Uten at vi planlegger. Dette vakre, flotte, som vi omgir oss med hver dag. Magi, er det ikke?

16.03.2014

Halla, liebster award

Yo peeeeps! Gitte ga meg Liebster-award! Det er fint å bli satt pris på, hurra! Med prisen følger masse kule spørsmål. Jeg elsker utfordringer, så tar jo selvsagt spørsmålene på strak arm! Here it goes:

1. Hvem er du, i én setning?
Et gammelt sinn i en ung kropp, med bugnende kjærleik, som engasjerer seg for alt og alle, men mest miljø, ungdomspolitikk og feministbevegelse, også veldig glad i å være kreativ.

2. Hvilken egenskap setter du mest pris på hos andre?
Å ta initiativ. Man merker det når man savner det. Initiativ til å finne på ting, initiativ til en samtale, initiativ til at lokalbefolkninga har det bra eller initiativ til å ta vare på jordkloden. Både i stor og liten skala, så er initiativ noe jeg setter umåtelig stor pris på.

3. Hva er det beste du har funnet på internett den siste tiden? 
Jeg elsker youtube, og der ser jeg bra ting både titt og ofte. 7 typer latter (der jeg, overraskende nok, kjente meg igjen i mange av dem..) Også hvordan det er å være ute av trening på treningssenteret. Den er fun. Dere kan se videoer jeg liker på youtube her. Også leser jeg himla mange bra politiske vitser på twitter. Som jeg sender rundt til venner på facebook, også er det ingen som skjønner noe som helst fordi jeg er så random.


Fint på internett.


4. Kan du nevne et grunnleggende prinsipp som du følger i livet?
"Be the change that you want to see in the world." Fordi man ikke kan forvente at andre skal gjøre rett om man ikke selv gjør en innsats. Også inneholder den på en måte den gyldne regel, som jeg også synes er veldig fin. Alt i verden burde bygge på det.

5. Hva er din mest kontroversielle mening, altså en du har inntrykk av at relativt få andre deler?
Det må vel nesten være det å være mot fossilnæringa. Spesielt å være mot oljeboring i oljenasjonen Norge. Det er på grunn av olja vi har blitt rike, så når jeg sier vi ikke kan åpne nye felt, spesielt ikke i LoVeSe eller arktis, blir mange pengegriske folk på offensiven. Fossilnæringa er god på lobbyvirksomhet og på å framstille seg selv som helgener, så de færreste er klar over hvor skitten den er. Takk og pris for at flere og flere vil være grønn og frisk, og takk og pris for NU, som gir meg likesinnede på det området.

6. Hva er ditt Mount Everest?
Prøve å ikke ta alt så himla seriøst. Og prøve å tenke på hva jeg vil, og ikke bare alle andres ønsker. Har blitt mye bedre på det i det siste, men må til stadighet minne meg på begge deler. Flinkpike-syndrom, vet dere.

7. Er ninjaer eller pirater kulest?


Gjett 'a!

8. Ville du helst sitte fast i alderen 10, 25 eller 50? Hvorfor?
Vil ikke sitte fast i noe som helst. Jeg vil være fri til å gjøre som jeg vil, og til å være så gammel som jeg måtte være. Eldes med verdighet. Vil jo ikke skippe livet! Jeg ville blitt så sykt lei av å være stuck i én alder for lenge. Om jeg måtte velge, måtte det blitt 25. Eller 50, når den tid kommer. Jeg skal iallfall ikke tilbake til 10, for på den tida var jeg noe for meg selv, ass. Jeg har opplevd så mye mer siden den tid, fått nye bekjentskaper, og jeg har blitt bedre kjent med meg selv. Fremover!

9. Vil du definere deg selv som A- eller B-menneske?
A-menneske, uten tvil i himmelen. Foretrekker å være oppe 8-9 om morgenen, våkner av meg selv, tidlig, har aldri sovet lengre enn 11 (å sove til 11 er flaut for meg). Er superenergisk på morgener, mens alle andre er zombier. Blir dødstrøtt når klokka bikker ti på kvelden og vil egentlig heller sove enn å feste.10. Kan du fortelle en vits?
Jeg er verdens dårligste til å fortelle vitser. Den eneste jeg kan, er denne: Det var en gang en hai og en sei som møttes. Seien sa "hay" og haien sa "ka du sei?" Men jeg så denne på twitter: "Hvis 666 er ondskapens tall, er 25,8 da roten til all ondskap?" Også skulle vi ha bokstavfest, så jeg sa jeg skulle kle meg i grønt og si jeg var siv. Humoren min er tørrere enn Sahara, folkens, så det skal ikke så mye til for at jeg skal le.

Jeg gir prisen videre til Weronika, Ingrid og Ida. Fordi jeg elsker bloggene deres. Og det er jo det hele denne prisen handler om. Heihurra! Vil dere svare på de samme spørsmålene? Så slipper jeg å lage nye - lenge leve latskapen.

11.03.2014

Most likely to

Jeg så Zoe og Joe laga en "most likely to"-video, så jeg tenkte det kunne vært kult om jeg fikk med søsters på å lage en sånn en også. Her er søs og jeg, som snakker om hvem av oss det er mest sannsynlig til å havne i fengsel, hvem som tar kontroll i situasjoner og hvem som ville gått på Mount Everest. Og en god del andre ting. Også forteller jeg om da jeg gråt i offentlighet. Også ler jeg salvsagt min helsprø latter. Enjoy!